รับติดตั้งให้โรงงานโดยตรง หรือผ่านผู้รับเหมารายใหญ่

BAP Thailand

บีเอพี กรุ๊ป รับติดตั้ง หัวล่อฟ้า ราคาถูก ไฟอลาม ราคาถูก ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
รับงานเหมาช่วง (Sub Contract) รับงานเป็นโครงการ ยินดีให้ข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการ
ต้องการให้นำเสนองานในรูปแบบไหน รบกวนติดต่อได้เลยครับ
ดูตัวอย่างผลงานติดตั้งในเว็บไซต์ได้เลยครับ