หัวล่อฟ้า ESE หัวล่อฟ้าABB หัวล่อฟ้าLPI หัวล่อฟ้าCPT หัวล่อฟ้าLIVA จำหน่ายหัวล่อฟ้า ราคาถูก ประหยัด

คลิกเพื่อชมผลงานติดตั้ง
คลิกเพื่อชมผลงานติดตั้ง (อีก)
คลิกเพื่อชมผลงานติดตั้ง (มีอีกครับ)

“ฟ้าผ่า” เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ เกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศในชั้นบรรยากาศของโลกเวลาเกิดจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับวัตถุอาคาร สิ่งปลูกสร้างและชีวิตมนุษย์ได้ แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยระบบป้องกันผ่าแบบ Early Streamer Emission System (ESE) ที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเรา

บริษัท บีเอพี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลานายกว่า 10 ปี ตัวอย่างสินค้าชั้นนำที่เราให้บริการ

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติม …

Lightning ABB Lightning KEC Lightning LIVA Lightning LPI Lightning CPT