ติดตั้งกล้องวงจรปิด


โครงการกล้องเมืองพัทยา โรงเรียนเทศบาลเมือง 2