งานอื่น ๆ เพิ่มเติม


ผลงานออกแบบห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล ตามประสบการณ์และความต้องการของผู้ใช้งานครับ


ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบป้องกันเพลิงไหม้คอนโด เพื่อปรับปรุงตึกสำหรับขายเพิ่มเติมครับ


งานตกแต่งภายในคอนโดณุศาศิริครับ


งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานภายใน


งานตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนไข้และผู้มาติดต่อครับผม


งานปรับปรุงพื้นที่ทำงาน ทำเคาท์เตอร์ กั้นห้อง และงานผ้าม่านครับ


งานปรับปรุง ตรวจสอบระบบ พร้อมเปลี่ยนหัวติดตัวใหม่ 4 หัว โรงงานน้ำตาล จังหวัดนครราชสีมาครับ


ส่งมอบงานเฟรช คอนโด อาคาร A B ครับ


งานออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาล


งานทดสอบระบบป้องกันเพลิงรับสัญญาณเชื่อมต่อจากระบบตรวจจับแก๊สรั่ว (Gas leak detector) ครับ